Hier is Ginderbuiten

WEES EEN VRIEND, LEEF VOOR UW BUURT

2020 09 25 : Actuele nieuws

Persbericht plaatsing AED toestellen


Hier is Ginderbuiten, ontstaan in 2005 uit het cultureel Ambassadeursschap van de Gemeente Mol, zet zich al jaren in om het verenigingsleven van Mol-Ginderbuiten te ondersteunen.

In de beginjaren door samen met diverse culturele verenigingen uit Ginderbuiten uiteenlopende activiteiten te organiseren. Deze succesvolle samenwerkingen hebben gezorgd voor financiële impulsen in diverse verenigingen, een groot deel van de inkomsten vloeiden immers door naar de verenigingen en de buurtwerkingen.

Door de jaren heen is hierdoor ook een spaarpotje opgebouwd binnen Hier is Ginderbuiten. In 2020 is er echter door Covid-19 geen enkele activiteit kunnen doorgaan. Op de planning stond immers een avond- en kerstmarkt.

Hier is Ginderbuiten wil echter 2020 niet ongemerkt laten voorbijgaan. Het is immers een zeer speciaal jaar dat we nooit meer gaan vergeten.

Covid-19 heeft iedereen doen beseffen dat gezondheid een heel belangrijk gegeven geworden is en dat we dit zeer zeker moeten ondersteunen.

De vraag was bij iedereen hoe we dit aspect van gezondheid in het algemeen konden integreren in onze werking.

Na een rondvraag en brainstorming bij onze bestuurleden is het idee gekomen een AED-toestel Automatische Externe Defibrillator (AED) te voorzien in het gehucht Ginderbuiten.

Er was er immers nog geen enkel aanwezig in ons gehucht.

Enkele bestuurleden hebben met diverse andere personen dit idee kenbaar gemaakt. De leden en personen rond het PC Ginderbuiten en de toneelgroep 7 Heerlijkheden waren zeer positief en vroegen om mee in te het project te stappen.

In samenwerking met deze groepen is er beslist om niet 1 maar 2 AED toestellen te plaatsen in Ginderbuiten.

Hier is Ginderbuiten en toneelgroep “De 7 Heerlijkheden” financieren de aankoop en PC Ginderbuiten draagt de kost van het onderhoudscontract.

De basisschool “Klimop” draagt logistiek bij, ook hier wordt een toestel voorzien.

Zij zorgen voor een plaats waar dit toestel aan de school kan gehangen worden.

Ondertussen was er ook bij een lokale ondernemer interesse om bij hem aan de zaak een toestel te hangen. Dus samen met bakkerij Van Elsen zorgt dit ervoor dat er vanaf 15 oktober 3 toestellen in Ginderbuiten aanwezig zijn.

1 toestel aan Parochiecentrum Ginderbuiten, 1 aan basisschool klimop, 1 bij bakker Van Elsen.

We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van Mol-Ginderbuiten.

 

Groeten,

 

Hier Is Ginderbuiten

Toneelgroep 7 Heerlijkheden

Pc Team Ginderbuiten.

OVER ONS

BUURTWERKING GINDERBUITEN

Ginderbuiten was één van de zes oude gehuchten van Mol. Aanvankelijk ontwikkelde het gehucht zich rond twee driehoekige pleinen. Er werd al vrij vroeg een kapel, afhankelijk van de centrumkerk, gebouwd in het gehucht. Ginderbuiten ontwikkelde zich langs de weg naar Lommel. De lintbebouwing langs deze weg zorgde ervoor dat Ginderbuiten al vanaf het einde van de 18e eeuw stilaan zou vergroeien met het centrum.


Ginderbuiten verloor een groot deel van zijn grondgebied aan de in 1889 opgerichte parochies Sluis (in het noorden) en Rauw (in het oosten) die zich sneller ontwikkelden dan Ginderbuiten dankzij de inplanting van verscheidene industrieën in de buurt van deze kernen. De ontwikkeling van Ginderbuiten volgde pas later. De eerste sociale wijk werd hier gebouwd in 1922. Het gehucht zou zelf pas een parochie worden in 1961.

Vanaf de jaren tachtig kwamen er verscheidene woongebieden bij met nieuwe woningen zodat de bevolking snel toenam maar sinds het midden van de jaren negentig stagneert het bevolkingsaantal. Dit is deels te wijten aan de aanleg van de zuidelijke ringweg rond Mol waardoor Ginderbuiten zich niet meer verder kan ontwikkelen in zuidoostelijke richting.

VOLG MIJ

RECENTE VIDEO